Tafsir Mimpi Melihat Bintang Jatuh Dari Langit

TAFSIR-MIMPI.COM ~ Bintang menunjukkan kepada orang alim. Bintang Mudzakkar ditafsirkan dengan laki-laki, bintang mu’annats ditafsirkan dengan wanita, bintang besar ditafsirkan dengan bangsawan, bintang kecil ditafsirkan dengan orang biasa atau anak kecil atau budak, dan bintang penunjuk arah ditafsirkan dengan sahabat Rasulullah SAW, para ulama, dan fuqaha.

 
 

Jika pelaku mimpi itu seorang penguasa, bintang ditafsirkan dengan prajurit atau pesuruhnya. Jika bermimpi melihat dua buah bulan saling bertemu di langit dan keduanya di sertai dengan bintang, maka ditafsirkan dengan pertentangan dan peperangan di antara dua raja, atau du menteri, atau dua pemuka.

Bintang jatuh ke bumi, atau ke laut, atau terbakar, atau dipungut oleh burung menunjukkan kepada kematian yang terjadi di antara orang-orang. Juga menunjukkan pembunuhan yang jumlahnya sesuai dengan kadar banyak atau sedikitnya bintang yang jatuh.

Jika orang sakit bermimpi melihat bintang jatuh kepadanya atau menimpa kepadanya atau kepalanya, maka dia akan mati. Jika seorang pengutang, dia akan membayar utangnya secara berangsur-angsur.

Jika bintang jatuh pada orang yang sedang menunggu kedatangan orang yang safar, berarti orang yang safar itu akan datang kepadanya.

Jika bermimpi melihat bintang jatuh pada wanita hamil, berarti dia akan melahirkan seorang anak laki-laki bangsawan. Namun, kalau bintangnya berjenis wanita, seperti bintang ursa, canopus, dan venus, maka ditafsirkan dengan seorang gadis cantik yang sesuai dengan popularitas bintang, keindahan dan keelokannya.