Tafsir Mimpi Melihat Pelangi

Loading...

TAFSIR-MIMPI.COM ~ Pelangi menunjukkan kepada pernikahan si pelaku mimpi. Penafsir lain mengatakan bahwa jika melihat pelangi dari sisi kanan, menunjukkan kepada kebaikan, sedang kalau dari sisi kiri, menunjukkan keburukan.

Pelangi hijau menunjukkan keselamatan dari musim paceklik dan kezaliman penguasa. Pelangi kuning menunjukkan kepada aneka penyakit, sedang pelangi merah menunjukkan kepada pertumpahan darah.

Mimpi melihat pelangi di langit berarti  akan berdamai dengan lawan atau musuh.

Loading...