Tafsir Mimpi Memelihara Anak Anjing

TAFSIR-MIMPI.COM ~ Anjing menunjukkan kepada penjaga dan pelaku bid’ah. Anjing penjaga ditafsirkan dengan perolehan harta dari seorang pemimpin. Anjing ditafsirkan dengan seorang penjahat.

 
 

Juga ditafsirkan dengan musuh yang tiran. Yang lain menfasirkan dengan seorang guru yang membantu temannya melawan musuh, tetapi dia itu hina dan tidak berwibawa.

Anak anjing ditafsirkan dengan perolehan anak yang disayang. Anak anjing berbulu hitam ditafsirkan dengan kekuasaan atas keluarganya, sedangkan anak anjing berbulu putih ditafsirkan dngan keimanan. Penafsir lain megatakan anak anjing ditafsirkan dengan seorang anak pungut dari seorang pezina dari kelompoknya.