Tafsir Mimpi Melihat Bulan

TAFSIR-MIMPI.COM ~ Bulan artinya adalah menteri kerajaan dan kadang-kadang juga artinya adalah isteri atau anak yang molek. Barang siapa bermimpi bahwasanya dia mempunyai bulan atau memperolehnya maka dia akan memiliki jabatan menteri.

 
 

Dan jika bulan itu bergerhana atau berwarna merah atau gelap, maka artinya adalah perubahan atau keadaan yang mengandung unsur negatif yang terjadi pada diri orang yang masih ada hubungannya dengan bulan yang dimimpikan itu.

Bermimpi melihat bulan dapat juga mengandung arti sesuatu hal yang kurang disukai, karena bulan juga dapat menunjukkan pengertian ta’bir lelaki yang menjadi dukun (tukang meramal nasib).

Mimpi melihat bulan seolah-olah berada di dalam kamarnya dan dibawa dengan tangannya, maka mengandung arti anak yang bermanfaat.

Bermimpi melihat bulan berada dalam rumahnya atau pada tilamnya, mengandung arti akan memperoleh isteri yang kecantikannya menurut kadar keadaan bentuk bulan yang dimimpikan itu. Seandainya yang bermimpi itu wanita, maka dia akan dikawin oleh seorang lelaki yang rupawan.

Bermimpi melihat bulan sabit yang terbit pada tempat terbitnya bukan pada permulaan hari bulan, maka dia akan didatangi raja atau anak atau orang yang melawat atau kedatangan urusan yang baru.